əyilmək

əyilmək
f.
1. Əyri hala düşmək. Dəmir əyildi. Məftil əyilib.
2. Təzyiq, ağırlıq altında aşağıya doğru meyil etmək; sallanmaq. Ağacın budaqları əyilib. – Ev köhnə evə oxşayır. Çünki tirlərin çoxusu əyilibdir. C. M..
3. Belini əymək, aşağı qatlanmaq. Əyilib daşı yerdən qaldırdı. – Südabə əyilib <anasının> alnından öpərək çəkilib getdi. M. İ.. Əyilib yeri nə qədər diqqətlə yoxladımsa da, heç bir iz görmədim. M. Rz..
4. məc. Sitayiş etmək, səcdə etmək, baş əymək. <Şeyx Sənan:> Gəlməz əldən əyilməmək. . Əlbət; Səndə var çünki başqa ülviyyət. H. C.. Ey gənc! Səadəti bir xəyal bilmə; Nə olursa olsun, ancaq əyilmə! S. V.. <Leyla:> De ki, üz döndərib məhəbbətimdən; Ucuz şöhrətlərə əyilmərəm mən! B. V..
5. məc. İncimək, küsmək. Nə deməkdir dost dostundan əyilmək? M. P. V..
6. Etina etmək, meyil göstərmək, fikir vermək. Gözlərini bir kərə silməzdi el; Qəzetəyə, jurnala əyilməzdi el. . M. Ə. S..
7. Batmağa doğru meyil etmək (Günəş haqqında). Dağ başını qar alar; Gün əyilər, saralar; İgid ölər, ad qoyar; Müxənnətdən nə qalar? (Bayatı). O gün axşamüstü günəş üfüqə doğru əyilmiş, kölgələr uzanmağa başlamışdı. S. H.. Gün əyiləndən sonra sahənin üzərində dəstə-dəstə dolaşa uçuşurdu. İ. Hüseynov. Şahmar evlərinə çatanda gün lap əyilmişdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əyilmə — «Əyilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kaman — is. <fars.> 1. Bax kamança. Nə qədər dərdlidir o qırıq kaman; Şikayət eyləyir öz dünyasından. S. V.. Söylədik qan ağlayan Araza dərdimizi. S. Rüst.. Sular üstə yayılır; Tar səsi, kaman səsi. İ. Səfərli. 2. Oxatan yay. Ox atılır, sanki kaman …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qamət — is. <ər.> 1. Boy, boy buxun, qədd. Der idim qamətinə sərv, vəli özgə imiş. F.. Qamətin tək heç bir qamət biçilməz. M. P. V.. Sərvi xar etdi, əcəb, bu qamətirənayə bax. H. x.. Fəda o qamətinə kim, qəza nə xoş çəkmiş. X. N.. 2. Bel. Bir əllə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədd — is. <ər.> 1. Boy, boy buxun, qamət. Qəddin ki, sərvi xuraman ilən bərabərdir. Qövsi. Zorbadır hərçənd ki, qəddin sənin; Yox mənə tay olmağa həddin sənin. M. Ə. S.. 2. Bel. Qəddi bükülmək (əyilmək) – beli bükülmək. Ala gözlüm, səndən ayrı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Shilha language — This article is about the Berber language of Southwestern Morocco exclusively. For other languages or dialects referred to as Shilha , see Shilha (disambiguation). Shilha Tacelḥit Spoken in Morocco Region High Atlas, Anti Atlas, Souss …   Wikipedia

  • ağmax — (Füzuli) 1. çıxmaq, qalxmaq. – Qoyun dağa ağdı 2. bir tərəfə əyilmək, qalxmaq (yük haqqında) ◊ Ağmax olmax – əyilmək. – Qoymağınan yük ağmax olsun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tarraşdımax — (Çənbərək) bərabərləşdirmək, tarazlaşdırmaq. – Eşşəy xuncuru əyirdi, onun gözdərini tarraşdıdım, boyl əyilmədi; – Barxanıyı tarraşdı, atın belində əyilməsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bükülmək — f. 1. Qatlanmaq, əyilmək, bükük hala düşmək. Qəhrəman . . <Xavərin> dizlərinin büküldüyünü və qeyri ixtiyari yerə oturduğunu gördü. M. İ.. <Tamara:> Külək əsər, gül bükülər. S. V.. 2. Əyilmək, ikiqat olmaq, belini əymək. Beli bükülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikiqat — 1. sif. Bir birinə uyğun, yaxud yekcins iki hissədən ibarət. İkiqat parça. İkiqat pəncərə. – <Şahsənəm xala> çadrasını ikiqat eləyib atdı başına. . E. Sultanov. Sərəncam bacı başında ikiqat çarşab oğlunu dolandırıb gəzdirirdi. . Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyil — is. <ər.> 1. Bir tərəfə əyilmə. Divarın meyli bayıradır. Meyil etmək (eləmək) – 1) əyilmək; 2) istiqamət almaq, yönəlmək. Məşədibəy isə adamları yarıb arvadını görməyə meyil etdiyi halda birdən dayandı. M. Hüs.. Səfər kişi irəliyə tərəf… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”